התמורות לדיירים

הטוב ביותר האיכותי ביותר והכל עבורך

גודל הדירה

בעלי הזכויות יקבלו דירה חדשה בגודל הדירה הקיימת ע”פ מדידה של מודד מוסמך, בתוספת של מינימום 12 מ”ר.

מרפסת שמש

בעלי הזכויות יקבלו מרפסת בגודל מינימום של 12 מ”ר.

מיקום דירות הבעלים

ימוקמו בסמוך ככל האפשר ביחס למיקום הדירה הנוכחית ובהתאם לתכנון העיצובי.

חניה

לכל דירה תוצמד מינימום חניה אחת.

מחסן

כל יחידה בבניין תקבל מחסן בגודל של מינימום 6 מ”ר, זאת בכפוף לאילוצי תכנון.

הובלה

החברה תממן הובלה הלוך וחזור, מהדירה הקיימת, לשכורה וממנה לחדשה.

עיצוב פנים

כל דייר יזכה ל-3 שעות יעוץ עם מעצבת פנים מטעם וע”ח החברה, לסידור ועיצוב דירתם החדשה.

סיוע לגיל השלישי

החברה תסייע ע”פ החוק ומעבר, ותתמוך ככל האפשר באוכלוסייה זו.

הנחות ושדרוגים

בעלי הדירות יוכלו לשדרג את הדירות בתקופת השיווק המוקדם לדירות גדולות או מיוחדות בהנחה של מינימום 5% ממחיר המחירון.

מפרט טכני

 בעלי הזכויות יהנו ממפרט טכני עשיר שלא יפחת ברמתו מדירות היזם.

חדר אירוח

ייבנה ויעוצב חדר אירוח בלובי, לשימוש דיירי הפרויקט, זאת בכפוף לאילוצי תכנון.

תחזוקה

חברת מרום מתחייבת לתחזק את הבניינים הקיימים עד להריסתם.

רישום הזכות

החברה תסדיר את רישום זכויות הבעלים במקרקעין ותדאג לרישום “בית משותף”.

דמי שכירות

היזם מתחייב לשלם לבעלים דמי שכירות בתקופת הפינוי בגין כל דירה, זאת בגובה דמי השכירות החודשיים אשר יקבעו ע”י השמאי המלווה.

קרן תחזוקה

מימון מלא של דמי הניהול למשך 3 שנים.

ערבויות

• ערבויות בנקאיות ע”פי חוק מכר דירות
• ערבות אוטונומית לתשלום דמי השכירות עד אכלוס הפרויקט.
• ערבות בדק.
• ערבות לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.
• ערבות להבטחת תשלומי המיסים.

שכ"ט עורך דין ומפקח

החברה תממן את היעוץ המשפטי ושכר טרחת עורך/ת הדין של בעלי הזכויות.

שמאי

ימונה שמאי לצורך ניקוד דירות וזכויות הבעלים ומיקומם.

משרד ראשי: פריימן 5, ראשל"צ | סניף בית דגן: מנחם בגין 11, בית דגן | סניף חולון: סוקולוב 98, חולון.

1800-071-454

omer-bldg.co.il | marom38.co.il

דילוג לתוכן